KOMPETENTSID

Tööõigus

Tööõiguses ei ole määravaks üksnes majanduslikud kaalutlused. Nõu andes arvestame ka inimfaktoriga.

Ettevõtete reputatsioon sõltub tugevalt sellest, kuidas oma töötajaid koheldakse. Nõustame ulatuslikult ka personaliteemadel – tüüpdokumentatsioonist lepingute sõlmimisel, kompensatsioonisüsteemidest ja vallandamiskorrast kuni ulatuslike kollektiivläbirääkimisteni.

Nõustame kliente töösuhete lõpetamisel ning töövaidluste puhul ka kohtus. Rahvusvahelistes tööküsimustes, nagu näiteks töövõtjate välismaale lähetamine või välismaa töövõtjate palkamine, töötame välja vajalikud toimismisreeglistikud. Samamoodi aitame piiriüleselt maksude ning sotsiaalkindlustuse küsimustes.

Rahvusvaheliste ja siseriiklike ühinemis- ning ülevõtmisprotsesside korral lahendame tööandja kohustuste üleminekuga seotud küsimusi. Sealjuures ei jäta me tähelepanuta psühholoogilisi aspekte ega ka andmekaitseküsimusi.

Publikatsioonid teemal tööõigus

Jagame oma tegevusvaldkondadega seotud informatsiooni ja teeme selle allalaadimiseks kättesaadavaks – nt ülevaated õiguslikel teemadel, analüüsid ning turuinformatsioon.

Meie publikatsioonid teemal tööõigus

Peamised tööõigusega seotud nõustamisvaldkonnad

  • Äritegevus ning värbamine välismaal
  • Töölepingud, kompensatsioonisüsteemid ning hüvitised
  • Kollektiivläbirääkimised
  • Töösuhete lõpetamised, masskoondamised
  • Tööõigusalased vaidlused
  • Töötajate üleminek ühinemis- ning ülevõtmistehingute puhul
  • Vastavuskontroll 
  • Tööjõu vahendamine, sisseostmin, renditööjõu vahendajad  

Tööõiguse töögrupi liikmed