bnt attorneys at law - Legal advice on Corporate Law and M&A
KOMPETENTSID

Pankrot ja saneerimine

Kriisisituatsioonid nõuavad kiiret ja otsustavat tegutsemist. Tänu meie rohkele kogemustele saame kliente kiiresti ja asjakohaselt aidata.

Kriisisituatsioonides käituvad ettevõtted sageli irratsionaalselt. Ulatusliku ja täpse analüüsi abil loome olukorras selguse ning aluse mõistuslike otsuste langetamiseks. Eriti kui on vaja leida piiriüleseid lahendusi, on meie täpsus ning pikaajalised kogemused kliendi jaoks väärtuslikud. Nii saavad maksejõuetud või makseraskustes ettevõtted kiireid ning konkreetseid nõuandeid olukorra parandamiseks. Majanduslike ja õiguslike asjaolude kõrval pöörame tähelepanu ka psühholoogilistele aspektidele. Me nõustame nii raskustes ettevõtteid, nende aktsionäre kui ka võlausaldajaid.

Publikatsioonid teemal pankrot ja saneerimine

Jagame oma tegevusvaldkondadega seotud informatsiooni ja teeme selle allalaadimiseks kättesaadavaks – nt ülevaated õiguslikel teemadel, analüüsid ning turuinformatsioon.

Meie publikatsioonid teemal pankrot ja saneerimine

Peamised pankroti ja saneerimisega seotud nõustamisvaldkonnad

  • Võlausaldajate õiguste kaitsmine pankrotilähedases olukorras
  • Kindlad tagatised ka pankroti korral
  • Võlausaldajate esindamine pankrotimenetluses
  • Pankrotieelne võlgade ümberstruktureerimine
  • Raskustes äriühingute juhtimisorganite ja omanike seadusega sätestatud kohustused
  • Kapitali säilivuse põhimõtted
  • Sotsiaalõiguse ja maksuõiguse kohustuslik regulatsioon
  • Sidusettevõtete vastutus
  • Ohustavate meetmete eeldused ning reaalne ärijuhtimine
  • Raskustes ettevõtte ülevõtmine

Pankroti ja saneerimise töögrupi liikmed

Töögrupi uudised