Profiil
Partner
Ühinguõigus ja M&A, Ühinguõigus, Ühinemine ja jagunemine, Järelevalve, Ühisettevõtted, Konkurentsiőigus, Raskustes äriühingute juhtimisorganite ja omanike seadusega sätestatud kohustused, Kapitali säilivuse pőhimőtted, Ohustavate meetmete eeldused ning reaalne ärijuhtimine, Raskustes ettevőtte ülevőtmine, KINNISVARA, Commercial, manufacturing and service industry real estate users, Ost ja müük, Rohelised investeeringud, Kinnisvara haldamine ja rent, Kinnisvaraobjektide restruktureerimine, Tööõigus, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Andmekaitse, Kollektiivläbirääkimised, Termination of employment, mass redundancies, Töövaidlused, Töötajate üleminek ühinemis- ning ülevőtmistehingute puhul
inglise, prantsuse, rumeenia
Rumeenia
Artiklid
Romania: Clarifications in the light of new rules on sale of agricultural land located outside built-up areas
Romania: Clarifications in the light of new rules on sale of agricultural land located outside built-up areas
Romania: Clarifications in the light of new rules on sale of agricultural land located outside built-up areas
Romania: Clarifications in the light of new rules on sale of agricultural land located outside built-up areas
Romania: Clarifications in the light of new rules on sale of agricultural land located outside built-up areas
Romania: Clarifications in the light of new rules on sale of agricultural land located outside built-up areas
Romania: Webinar: Mobbing at the workplace. Practical aspects for employers
Romania: Webinar: Mobbing at the workplace. Practical aspects for employers
Romania: Clarifications in the light of new rules on sale of agricultural land located outside built-up areas
Romania: Clarifications in the light of new rules on sale of agricultural land located outside built-up areas