bnt attorneys at law - Legal advice on Corporate Law and M&A
SZAKTERÜLETEINK

Munkajog

A munkajogban nem csak a gazdasági megfontolások játszanak szerepet. Az általunk megfogalmazott javaslatokban az érzékenyebb tényezőkre is hangsúlyt fektetünk.

A vállalkozások hírnevét nagyban meghatározza az, ahogyan a cég a munkavállalóival bánik. Teljes körű tanácsadást nyújtunk a HR területén – egyes dokumentummintáktól kezdve szerződéstervezeteken, javadalmazási rendszereken és felmondási szabályokon át egészen a bértárgyalásokig.

Készséggel támogatjuk ügyfeleinket akár a munkaviszonyok megszüntetésével kapcsolatos kihívásaikban, akár a bíróságok előtt a munkavállalóikkal szembeni jogvitákban. Ügyfeleink rendelkezésére állunk a nemzetközi munkaügyi kapcsolataikban, mint például a munkavállalók külföldi kiküldetése kapcsán. Tanácsadást nyújtunk a külföldi kiküldetés adó és társadalombiztosítási vonatkozásaiban is.

A nemzetközi és hazai M&A ügyletek során vállaljuk a munkavállalók átvételével kapcsolatos feladatokat is. Ezekben az esetekben eljárásunk során éppúgy tekintettel vagyunk a pszichológiai szempontokra, mint az adatvédelem kérdéseire.

Tanulmányok

Szakterületeinkhez kapcsolódóan ingyenesen letölthető információkat teszünk közzé a jogi szabályozás kereteiről, elemzésekről, piaci információkról.
Tanulmányaink és híreink a Munkajog témakörében

Szakterületeink

  • Külföldön végzett üzleti tevékenység és kiküldetés
  • Munkaszerződések, javadalmazás, ellátás
  • Kollektív tárgyalások
  • Munkaviszony megszüntetése, csoportos létszámcsökkentés
  • Munkaügyi jogviták
  • Munkavállalók átvétele az M&A ügyletek során
  • Compliance  
  • Bevándorlás 
  • Kiszervezés, munkaerő-kölcsönzés

Practice Group Team of Employment Law

Practice Group Legal News