Profiil
Partner
inglise, eesti, soome, saksa, rootsi
Ühinguõigus ja M&A, Ühinguõigus, Ühinemine ja jagunemine, Maksejõuetus ja restruktureerimine, Vőlausaldajate őiguste kaitsmine pankrotilähedases olukorras, Raskustes äriühingute juhtimisorganite ja omanike seadusega sätestatud kohustused, KINNISVARA, VAIDLUSTE LAHENDAMINE, Kohtuvaidlused, Tööõigus, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Andmekaitse, Töövaidlused, Töötajate üleminek ühinemis- ning ülevőtmistehingute puhul, Kindlustus, Informatsioonitehnoloogia ja kommunikatsioon, Lepingud

Co-author of “Deutsches und Europäisches Bank- und Kapitalmarktrecht”, 2017, Springer
Co-author of “Handbuch des internationales GmbH-Rechts”, 2016, zerb Verlag
Co-author of “Erbrecht in Europa”, 2019, zerb Verlag

Eesti

University of Tartu, Estonia (BA)
University of Helsinki, Finland

Eesti Advokatuur (Estonian Bar Association)
Regional President of the German-Baltic Chamber of Commerce
International Bar Association
Union Internationale des Advocats

Artiklid
Court decision protects phone data from police access
Court decision protects phone data from police access
Court decision protects phone data from police access
Court decision protects phone data from police access
Eesti Riigikohtu otsus kaitseb sideandmetele ligipääsu
Eesti Riigikohtu otsus kaitseb sideandmetele ligipääsu