bnt attorneys at law - Legal advice on Corporate Law and M&A
KOMPETENTSID

Vaidluste lahendamine

Iga konflikt vajab erinevat lahendust. Me töötame lokaalsete ja ka piiriüleste vaidluste edukaks lahendamiseks välja eesmärgipäraseid strateegiaid.

Üheskoos kliendiga toome selguse vaidluse põhjuste ja eesmärkide osas. Töötame läbi erinevad tegevusvariandid ning perspektiivikamad lahendused vaidluse lahendamiseks – kohtu kaudu, vahekohtu kaudu või kohtuvälisel teel. Sellel baasil töötame välja individuaalse strateegia, mis annab kindlust ja on menetluse käigus orientiiriks. bnt klientide käsutuses on kohapealsed eksperdid, kellel on kogemused nii kohapealses riiklikus õiguskorralduses ja menetlusõiguses kui ka rahvusvahelises vahekohtus.

Publikatsioonid teemal vaidluste lahendamine

Jagame oma tegevusvaldkondadega seotud informatsiooni ja teeme selle allalaadimiseks kättesaadavaks – nt ülevaated õiguslikel teemadel, analüüsid ning turuinformatsioon.

Meie publikatsioonid teemal vaidluste lahendamine.

Peamised vaidluste lahendamisega seotud nõustamisvaldkonnad

  • Rahvusvaheline vahekohus
  • Riiklik vahekohus
  • Esindamine kohtus
  • Lepitus ja ADR
  • Riskide, nõuete, vaidluste menetlus

Vaidluste lahendamise töögrupi liikmed