Profiil
Partner
inglise, saksa, ungari, rumeenia
Ühinguõigus ja M&A, Pankrotieelne vőlgade ümberstruktureerimine, Kapitali säilivuse pőhimőtted, KINNISVARA, Commercial, manufacturing and service industry real estate users, Private equity, institutional investors and funds, Ost ja müük, Kinnisvaraobjektide restruktureerimine, Tööõigus, Äritegevus ning värbamine välismaal, Töötajate üleminek ühinemis- ning ülevőtmistehingute puhul, Fondid, Projektide rahastamine
Ungari

Universitiy of Augsburg

Budapesti Ügyvédi Kamara
Rechtsanwaltskammer Nürnberg