bnt attorneys at law - Legal advice on Corporate Law and M&A
SPECIALIZĀCIJA

Darba tiesības

Darba tiesībās svarīgi ir ne tikai ekonomiskie apsvērumi. Savos ieteikumos iekļaujam arī ar personālu saistītos jautājumus.

Uzņēmumu reputācija ir būtiski atkarīga no tā, cik tas labi izturas pret saviem darbiniekiem. Mēs piedāvājam plašu juridiskās palīdzības klāstu cilvēkresursu vadības jomā – sākot ar dokumentu paraugu izstrādi, līgumu sastādīšanu, atlīdzības sistēmu un atlaišanas procedūrām, līdz pat koplīgumu slēgšanai.

Saviem klientiem sniedzam palīdzību darba tiesisko attiecību izbeigšanas procesā, pārstāvam darba devējus ar darba tiesībām saistītos tiesas procesos. Mēs izstrādājam skaidrus ieteikumus starptautisko darba tiesību attiecību jautājumos, piemēram, personāla nosūtīšanā uz ārzemēm vai ārvalstnieku nodarbināšanā, kā arī saistībā ar nodokļu un sociālās apdrošināšanas aspektiem pārrobežu nodarbinātības gadījumā.

Starptautisko un vietējo uzņēmumu apvienošanas un iegādes projektos mēs sniedzam risinājumus ar darbinieka pāreju saistītos jautājumos. Šeit ņemam vērā gan psiholoģiskos aspektus, gan arī datu aizsardzības principus.

Publikācijas

Mēs piedāvājam iespēju bez maksas lejupielādēt publikācijas, kurās esam apkopojuši tiesisko regulējumu, analīzi un tirgus situāciju mūsu prakses jomās.
Mūsu publikācijas un ziņas par tēmu Darba tiesības

Prakses jomas

  • Darbinieku nodarbināšana ārvalstīs
  • Darba līgumi, atlīdzība un bonusi
  • Darba koplīgumi
  • Darba attiecību izbeigšana, kolektīvā atlaišana
  • Darba strīdi
  • Darbinieku pāreja uzņēmumu apvienošanās un iegādes gadījumos
  • Atbilstība   
  • Imigrācija   
  • Ārpakalpojumi, pagaidu darba aģentūras 

Prakses grupas Darba tiesības komanda