bnt attorneys at law - Legal advice on Corporate Law and M&A
KOMPETENCIJA

Darbo teisė

Darbo teisės srityje reikšmingas ne vien tik ekonominis požiūris. Į savo rekomendacijas taip pat įtraukiame ir „minkštuosius“ veiksnius.

Įmonių reputacija labai stipriai priklauso nuo to, kaip gerai jos elgiasi su savo darbuotojais. Mes visapusiškai konsultuojame klausimais, susijusiais su žmogiškaisiais ištekliais – pradedant standartizuotomis dokumentų formomis, tęsiant sutarčių sudarymu, atlyginimų schemomis bei atleidimo iš darbo taisyklėmis ir baigiant derybomis dėl kolektyvinių sutarčių.

Lydime savo klientus jiems nutraukiant darbo santykius bei atstovaujame juos teisminiuose ginčuose su darbuotojais. Kilus tarptautiniams darbo teisės klausimams, pavyzdžiui, darbuotojų išsiuntimas darbui į užsienį ar darbuotojų iš užsienio įdarbinimas, parengiame konkrečias rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų. Taip pat teikiame konsultacijas mokesčių teisės, socialinio draudimo klausimais įmonėms, įdarbinančioms darbuotojus keliose valstybėse.

Atlikdami tarptautinių ir vietinių įmonių susijungimų bei įsigijimų operacijas mes taip pat išsprendžiame su darbuotojų perkėlimu susijusius klausimus, atsižvelgdami į psichologinius bei su duomenų apsauga susijusius aspektus.

Apžvalgos

Siūlome Jums nemokamai parsisiųsti su mūsų kompetencijos sritimis susijusią medžiagą apie bendrąsias teisinio reglamentavimo sąlygas, teisines analizes bei informaciją apie rinką.
Mūsų apžvalgos ir naujienos darbo teisės tema.

Kompetencijos

  • Darbo santykių įforminimas užsienyje
  • Darbo sutartys, atlyginimas ir išmokos
  • Derybos dėl kolektyvinių sutarčių
  • Darbo santykių nutraukimas, kolektyviniai atleidimai
  • Darbo ginčai
  • Darbuotojų perkėlimas įmonių susijungimų ir įsigijimų atveju
  • Atitikti 
  • Imigracij 
  • Išorinių paslaugų teikimas, laikinasis įdarbinimas  

Darbo teisės praktikos grupės komanda

Praktikos grupės naujienos