bnt attorneys at law - Legal advice on Corporate Law and M&A
KOMPETENCE

Pracovní právo

V pracovním právu nemusí být ekonomické aspekty vždy tím nejdůležitějším hlediskem. V našem poradenství zohledňujeme také psychologické faktory.

Dobré jméno společnosti silně závisí mimo jiné na tom, jak dobře se stará o své zaměstnance. Poskytujeme komplexní poradenství v celé šíři oboru Human Resources – od vzorové smluvní dokumentace přes systémy odměňování, ukončování pracovního poměru, až po rozsáhlá jednání o kolektivních smlouvách.

Zajišťujeme právní podporu našim klientům v případě propouštění zaměstnanců, stejně jako je zastupujeme před soudem v případě sporů se zaměstnanci. U pracovně právních vztahů s mezinárodním prvkem, například při vysílání zaměstnanců do zahraničí nebo zaměstnávání zahraničních zaměstnanců, vypracováváme jasná doporučení, včetně správného nastavení z pohledu daňových předpisů a sociálního pojištění při přeshraničním využití zaměstnanců.

V průběhu mezinárodních a domácích M&A transakcí řešíme dopady přechodu zaměstnanců. Přitom zohledňujeme jak psychologické faktory, tak aspekty ochrany osobních údajů.

Studie

V návaznosti na naše klíčové kompetence poskytujeme zdarma ke stažení naše vlastní studie, informace o právním prostředí, analýzy a informace o trhu v daných zemích.
Naše studie a novinky k tématu pracovní právo

Služby

  • Podnikání obchodní činnost aktivity a vysílání zaměstnanců do zahraničí
  • Pracovní smlouvy, odměňování a důchodové zabezpečení
  • Kolektivní vyjednávání
  • Ukončení pracovního poměru, hromadné propouštění
  • Pracovněprávní spory
  • Přechody zaměstnanců při M&A transakcích
  • Dodržování předpisů   
  • Imigrace   
  • Outsourcing, agentury dočasné práce

Practice Group Team of Employment Law