Profiil
Senior Associate
inglise, saksa, slovaki
Ühinguõigus ja M&A, Ühinguõigus, Ühinemine ja jagunemine, Järelevalve, Tööõigus, Äritegevus ning värbamine välismaal, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Andmekaitse, Kollektiivläbirääkimised, Termination of employment, mass redundancies, Töövaidlused, Töötajate üleminek ühinemis- ning ülevőtmistehingute puhul

“New pharmaceutical industry rules” in Connection magazine, May/June 2012

Slovakkia

Comenius University in Bratislava, Slovakia (Mgr.)
University of Vienna, Austria

Slovenská advokátska komora (Slovak Bar Association)
German-Slovak Chamber of Industry and Commerce (member of Employment Law Commitee)

Artiklid
Will Slovak employers jump as whistleblowers blow?
Will Slovak employers jump as whistleblowers blow?
bnt attorneys in CEE in Bratislava welcomes back employment law and GDPR expert Nina Šťastná
bnt attorneys in CEE in Bratislava welcomes back employment law and GDPR expert Nina Šťastná