Profiil
Partner
inglise, saksa, ungari
Ühinguõigus ja M&A, KINNISVARA, Kohtuvaidlused, Tööõigus, Kollektiivläbirääkimised
Ungari

University of Pécs (Pécsi Tudományegyetem), Hungary (dr.)

Budapesti Ügyvédi Kamara