bnt attorneys at law - Legal advice on Corporate Law and M&A
KOMPETENCJE

Prawo pracy

W prawie pracy liczą się nie tylko kwestie biznesowe. W swoich rekomendacjach uwzględniamy również tzw. czynniki miękkie.

Reputacja przedsiębiorstwa zależy w dużym stopniu od sposobu traktowania pracowników. Doradzamy kompleksowo w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi sporządzając wzory dokumentów, umowy, regulaminy pracy i wynagradzania aż po układy zbiorowe.

Udzielamy wsparcia naszym Klientom przy rozwiązywaniu stosunków pracy oraz w sporach sądowych z pracownikami. W kwestiach pracowniczych na płaszczyźnie międzynarodowej udzielamy jasnych rekomendacji. To samo dotyczy kwestii podatkowych i ubezpieczeń społecznych w zakresie delegowania pracowników do innego kraju.

W toku transakcji M&A rozwiązujemy zagadnienia wynikające ze skutków przejścia zakładu pracy. Uwzględniamy przy tym też aspekty psychologiczne, jak też kwestie ochrony danych osobowych.

Opracowania

Udostępniamy online analizy prawne oraz inne informacje o uwarunkowaniach prawnych i rynku.
Nasze opracowania i aktualności na temat prawa pracy

Usługi

  • Podróże służbowe i delegowanie pracowników za granicę
  • Umowy o pracę, wynagrodzenia i inne świadczenia
  • Regulaminy pracy i wynagradzania oraz negocjowanie układów zbiorowych
  • Rozwiązywanie stosunków pracy, zwolnienia grupowe
  • Spory pracownicze
  • Przejście zakładu pracy w ramach transakcji M&A
  • Zgodność z przepisami  
  • Imigracja  
  • Outsourcing, agencje pracy tymczasowej 

Grupa Robocza Zespół Zatrudnienie