Profiil
Partner
Ühinguõigus ja M&A, Ühinguõigus, Ühinemine ja jagunemine, Konkurentsiőigus, Siseriiklik arbitraaž, Kohtuvaidlused, Tööõigus, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Andmekaitse, Termination of employment, mass redundancies, Töövaidlused, Töötajate üleminek ühinemis- ning ülevőtmistehingute puhul, Tööstus ja reguleeritud tööstusharud
inglise, saksa, läti, vene
Läti

University of Latvia, Latvia (LLB)
Riga Graduate School of Law, Latvia (LLM)
University of Bonn, Germany (MES)

Artiklid
Ban on unfair retailer practices in relations with suppliers in Latvia
Ban on unfair retailer practices in relations with suppliers in Latvia
Comprehensive regulation for interim protection in civil proceedings
Comprehensive regulation for interim protection in civil proceedings
Changes to Latvian construction process regulations
Changes to Latvian construction process regulations
Latvia gets ready for the GDPR
Latvia gets ready for the GDPR
Micro-enterprise Tax Law Reforms
Micro-enterprise Tax Law Reforms
Competition Law changes
Competition Law changes
Ban on unfair retailer practices in relations with suppliers in Latvia
Ban on unfair retailer practices in relations with suppliers in Latvia