Profiil
Partner
inglise, saksa, läti, vene
Ühinguõigus ja M&A, Ühinguõigus, Ühinemine ja jagunemine, Konkurentsiőigus, Siseriiklik arbitraaž, Kohtuvaidlused, Tööõigus, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Andmekaitse, Termination of employment, mass redundancies, Töövaidlused, Töötajate üleminek ühinemis- ning ülevőtmistehingute puhul, Tööstus ja reguleeritud tööstusharud
Läti

University of Latvia, Latvia (LLB)
Riga Graduate School of Law, Latvia (LLM)
University of Bonn, Germany (MES)

Artiklid
Latvia tightens link between Covid-vaccination and employment
Latvia tightens link between Covid-vaccination and employment