Profiil
Senior Associate
inglise, itaalia, rumeenia
Ühinguõigus ja M&A, Ühinguõigus, Ühinemine ja jagunemine, Järelevalve, Ühisettevõtted, Maksejõuetus ja restruktureerimine, Vőlausaldajate őiguste kaitsmine pankrotilähedases olukorras, Pankrotieelne vőlgade ümberstruktureerimine, Conducting cases in public courts and before arbitration tribunals, dispute resolution, Energeetikaseadmed, VAIDLUSTE LAHENDAMINE, Siseriiklik arbitraaž, Kohtuvaidlused, Mediatsioon ja muud alternatiivsed vaidluste lahendamise viisid, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Andmekaitse, Kollektiivläbirääkimised, Termination of employment, mass redundancies, Töövaidlused, Teised reguleeritud tegevusalad, Lepingud

July/August 2009 – Regelungen im Catering-Bereich, Debizz Deutschsprachiges Wirtschaftsmagazin in Rumänien

Rumeenia
Artiklid
Romania: Webinar on GDPR
Romania: Webinar on GDPR