Profiil
Partner
inglise, saksa, vene
Ühinguõigus ja M&A, Ühinguõigus, VAIDLUSTE LAHENDAMINE, Rahvusvaheline vahekohus, Siseriiklik arbitraaž, Kohtuvaidlused, Riski- ja konfliktide juhtimine, Tööõigus, Employment contracts, remuneration and retirement benefits
Bulgaaria, Saksamaa, Poola

University of Passau, Germany
State University of Krasnoyarsk, Russia

DIS
German Polish Chamber of Industry and Commerce
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
Rechtsanwaltskammer Nürnberg
Rechtsanwaltskammer Sofia/Bulgarien
Alumni Club Universität Passau

Artiklid
ECJ: A1 also for non-EU citizens
ECJ: A1 also for non-EU citizens
English an Official Court Language
English an Official Court Language
Equal pay for equal work
Equal pay for equal work
PG Dispute Resolution Meets in Minsk
PG Dispute Resolution Meets in Minsk
New primary school in Nuremberg
New primary school in Nuremberg
Construction works in Wolfsburg
Construction works in Wolfsburg
Additional tax burden for shareholder-managing director
Additional tax burden for shareholder-managing director
Child allowance abroad
Child allowance abroad
Uniform minimum wage from 2015
Uniform minimum wage from 2015
Uniform minimum wage from 2015
Uniform minimum wage from 2015
Uniform minimum wage from 2015
Uniform minimum wage from 2015