Profiil
Associate
inglise, rumeenia
Järelevalve, Pankrotieelne vőlgade ümberstruktureerimine, VAIDLUSTE LAHENDAMINE, Mediatsioon ja muud alternatiivsed vaidluste lahendamise viisid, Tööõigus, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Andmekaitse, Töövaidlused, Töötajate üleminek ühinemis- ning ülevőtmistehingute puhul, Teised reguleeritud tegevusalad, Lepingud
Rumeenia
Artiklid
Romania: Substantial amendments to Romanian fiscal law
Romania: Substantial amendments to Romanian fiscal law
Romania: Substantial amendments to Romanian fiscal law
Romania: Substantial amendments to Romanian fiscal law