bnt attorneys at law - Legal advice on Corporate Law and M&A
KOMPETENTSID

Life sciences ja meditsiiniõigus

Life sciences ja meditsiiniõigus on tugevalt reguleeritud valdkond. Me pakume oma klientidele pidepunkte ning aitame raske teekonna läbimisel.

Meie life sciences- ja meditsiinivaldkonnas tegutsevad kliendid soovivad üldjuhul oma teaduslikud avastused ning salajased uurimistulemused turustatavateks toodeteks muuta. Sageli on teemaks tervishoid, meditsiin, ravimid ja toiduained. Pakume klientidele asjakohast nõustamist. Kesksel kohal on seejuures õigusalased soovitused kaubandus-, ettevõtlus- ja turundusmudelite kujundamisel nagu ka juriidiline abi tööstuse ning spetsialistide koostöölepingute koostamisel, litsentseerimisel, sertifitseerimisel ning lubade taotlemisel.

Aitame igapäevaselt regulatoorsete juhtumite puhul ning esindame klienti ametiasutustes ning kohapeal kohtus. Lisaks lahendame klientide jaoks konkurentsiõiguse, compliance‘i ning tootevastutuse küsimusi.

Publikatsioonid teemal life sciences ja meditsiiniõigus

Jagame oma tegevusvaldkondadega seotud informatsiooni ja teeme selle allalaadimiseks kättesaadavaks – nt ülevaated õiguslikel teemadel, analüüsid ning turuinformatsioon.

Meie publikatsioonid teemal life sciences ja meditsiiniõigus

Peamised life sciences ja meditsiiniõigusega seotud nõustamisvaldkonnad

  • Tervis
  • Meditsiin
  • Ravimid
  • Meditsiinitooted
  • Biotehnoloogia
  • Toidulisandid
  • Toiduained
  • Vastutus ravivigade eest

Life Sciences & meditsiiniõiguse töögrupi liikmed