Profiil
Associated Partner
saksa, poola
Ühinguõigus ja M&A, Ühinguõigus, Ühinemine ja jagunemine, Ühisettevõtted, Tööõigus, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Andmekaitse, Termination of employment, mass redundancies, Töövaidlused, Töötajate üleminek ühinemis- ning ülevőtmistehingute puhul
Saksamaa

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Verband Polnischsprachiger Juristen e.V.