bnt attorneys at law - Legal advice on Corporate Law and M&A
KOMPETENTSID

Kinnisvaraõigus

Kinnisvaraprojektide arendamine ning elluviimine on reeglina seotud suurte rahaliste ja personalikuludega. Pakume professionaalset majandusalast nõustamist kinnisvaraarenduse esmasest ideest eduka lõpptulemuseni- kindlalt, efektiivselt ja täpselt vastavalt kohalduvatele õigusnormidele.

Meie klientide hulka kuuluvad rahvusvahelised ja kohalikud investorid, projektiarendajad, ehitusettevõtted, pea- ja alltöövõtjad, ehitusmaterjalide valmistajad ja tarnijad, arhitektid, insenerid, planeerijad, büroo- ja äripindade ning ka korterite üürnikud ja üürileandjad.

Osaleme klientide projektides läbi kõikehõlmava nõustamisteenuse – olgu selleks siis krundi ostmine ja arendamine või tehingute finantseerimine ja elluviimine. Kogenult ning punktuaalselt töötame välja lahendusettepanekuid nii ehitusvaidluste puhul kui ka kohtuväliste lahenduste leidmiseks. Meie kliendid saavad oma projektidele pühenduda. Meie eksperdid valdavad kohapeal kehtivat kinnisvaraõigust.

Publikatsioonid teemal kinnisvaraõigus

Jagame oma tegevusvaldkondadega seotud informatsiooni ja teeme selle allalaadimiseks kättesaadavaks – nt ülevaated õiguslikel teemadel, analüüsid ning turuinformatsioon.

Meie publikatsioonid teemal kinnisvaraõigus.

Peamised kinnisvaraõigusega seotud nõustamisvaldkonnad

 • Kinnisvara kasutajad kaubanduses, tööstuses ja teenustevaldkonnas
 • Erakapital, institutsionaalsed investorid ja fondid
 • Üksikute kinnisvaraobjektide ja portfellide ostmine ja müük, sealhulgas kinnisvara müügiks korraldatavad avalikud pakkumismenetlused
 • Projekteerimis- ja ehituslepingud
 • Greenfield ja brownfield investeeringud
 • Projektiarendus, sealhulgas nõustamine lubade menetlemise protsessis
 • Planeerimis- ja ehitusõigus
 • Keskkonnaõigus
 • Greenfield Investments (uusarendused)
 • Infrastruktuur (maanteed, raudteed, torujuhtmed, lennujaamad, staadionid jne)
 • Riigihankelepingute sõlmimine, sealhulgas esindamine apellatsioonimenetluses ja kohtutes; avaliku ja erasektori partnerluse menetlused
 • Kinnisvara haldamine ja rentimine, sealhulgas müük ja tagasirentimine
 • Varade ja rajatiste haldamise lepingud
 • Kohtuvaidluste läbiviimine, vaidluste lahendamine
 • Kinnisvaraobjektide restruktureerimine
 • Energiarajatised ja käitised, eelkõige tuuleparkide ja fotogalvaaniliste elektrijaamade projektid
 • Põllumajandusettevõtlus
 • Kinnisvara finantseerimine
 • Laenulepingud ja tagatisdokumendid, juriidilised arvamused ja hoolsusaudit pankade jaoks

Kinnisvara töögrupi liikmed