Profiil
Partner
inglise, rumeenia
Ühinguõigus ja M&A, Ühinguõigus, Ühinemine ja jagunemine, Järelevalve, Ühisettevõtted, Erastamine, Raskustes äriühingute juhtimisorganite ja omanike seadusega sätestatud kohustused, Raskustes ettevőtte ülevőtmine, KINNISVARA, Commercial, manufacturing and service industry real estate users, Private equity, institutional investors and funds, Ost ja müük, Planning & zoning, land use and building regulations, Keskkonnaőigus, Rohelised investeeringud, Kinnisvara haldamine ja rent, Kinnisvaraobjektide restruktureerimine, Energeetikaseadmed, Tööõigus, Andmekaitse, Kollektiivläbirääkimised, Termination of employment, mass redundancies, Töötajate üleminek ühinemis- ning ülevőtmistehingute puhul, Toidulisandid, Toiduained, Riigihanked ning avaliku ja erasektori partnerlus, Transport ja logistika, Lepingud
Rumeenia
Artiklid
Utilitatea certificatului de situație de urgență pentru obținerea anumitor facilități la plata chiriei
Utilitatea certificatului de situație de urgență pentru obținerea anumitor facilități la plata chiriei