Profiil
Associated Partner
inglise, saksa, ungari
Ühinguõigus ja M&A, Ühinguõigus, KINNISVARA, Ost ja müük, Kinnisvara haldamine ja rent, Tööõigus, Termination of employment, mass redundancies, Lepingud
Ungari

Pázmány Péter Catholic University Faculty of Law and Political Sciences, Hungary (dr.)
University of Münster (Westfälische Wilhelms-Universität Münster), Germany (LLM)

Budapesti Ügyvédi Kamara