Profiil
Associate
Ühinguõigus ja M&A, Ühinguõigus, Ühinemine ja jagunemine, Ühisettevõtted, Konkurentsiőigus, Kohtuvaidlused, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Andmekaitse, Termination of employment, mass redundancies, Töövaidlused, Töötajate üleminek ühinemis- ning ülevőtmistehingute puhul, Life science ja meditsiiniõigus, Tervis, Meditsiin, Ravimid, Meditsiinitooted, Biotehnoloogia, Toidulisandid, Toiduained, Tööstus ja reguleeritud tööstusharud, Informatsioonitehnoloogia ja kommunikatsioon, Intellektuaalne omand, Rahvusvahelise ja EL õiguse küsimused, Media, advertising and entertainment, Teised reguleeritud tegevusalad, Riigihanked ning avaliku ja erasektori partnerlus, Transport ja logistika, Food, beverages and tobacco, Lepingud
inglise, saksa, slovaki

“Právny rozmer opakovaného použitia jednorazovej zdravotníckej pomôcky” (Reprocessing of single-use medical devices), published in the professional journal Sestra, issue 11-12/2019
„Länderberichte, Osteuropa – Slowakei“ in Lebensmittel & Recht, 06/2022

Slovakkia

The Trnava University in Trnava, Slovakia (Mgr.)

Slovenská advokátska komora (Slovak Bar Association)

Artiklid
Life&Science news: Green light for purchase and sale of CBD products in Slovakia
Life&Science news: Green light for purchase and sale of CBD products in Slovakia
Green light for reprocessing single-use medical devices in the EU?
Green light for reprocessing single-use medical devices in the EU?
Practical guidance for manufacturers of MDs – Hard and Soft Transition periods for CE Certificates of Conformity
Practical guidance for manufacturers of MDs – Hard and Soft Transition periods for CE Certificates of Conformity
Why are so many cases of a Supplementary Protection Certificate (“SPC”) of a medicinal product ending before the ECJ?
Why are so many cases of a Supplementary Protection Certificate (“SPC”) of a medicinal product ending before the ECJ?
Unauthorized re-posting of a publicly accessible photo on a website can infringe the rights of the photographer
Unauthorized re-posting of a publicly accessible photo on a website can infringe the rights of the photographer
“Controversial” copyright directive passed
“Controversial” copyright directive passed
The amendment of the act on the prevention of money laundering and terrorist financing introduces several new obligations for obliged entities.
The amendment of the act on the prevention of money laundering and terrorist financing introduces several new obligations for obliged entities.
eHealth – implementation in CEE and protecting “sensitive” patient data
eHealth – implementation in CEE and protecting "sensitive" patient data
Online sales of Rx-medicinal products
Online sales of Rx-medicinal products
Labour Code amendment passed. How will it impact employers?
Labour Code amendment passed. How will it impact employers?
Business Registers Interconnection System – BRIS
Business Registers Interconnection System – BRIS