bnt attorneys at law - Legal advice on Corporate Law and M&A
КОМПЕТЕНТНОСТ

Разрешаване на спорове

Всеки конфликт се нуждае от индивидуален подход. Ние разработваме ефективни стратегии за успешно разрешаване на спорове по националното право и спорове с международен елемент.

Наша задача е чрез съвместна работа с клиента да добием задълбочено разбиране относно причините и повода на конфликта, а също интересите и намеренията на страните. Проучваме различни подходи за разрешаването на спора – по съдебен път, чрез арбитраж или чрез извънсъдебни преговори и алтернативни способи. На тази основа разработваме индивидуална стратегия за всеки казус, която предлага на клиента сигурност и ориентация във всяка процесуална фаза. Клиентите на бнт профитират от конкретния опит на нашите специалисти, които познават не само националното процесуално право, но и правилниците на редица международни арбитражни институции.

Публикации

В сферите на нашата дейност подготвяме публикации относно правната рамка, правни анализи и пазарна информация. Публикациите ни са на Ваше разположение на нашата уеб-страница за безплатен даунлоуд.
Нашите публикации и новини по темата „Разрешаване на спорове”

Компетентност

  • Международен арбитраж
  • Вътрешно-държавен арбитраж
  • Процесуално представителство по правни спорове
  • Медиация и други способи за алтернативно разрешаване на спорове
  • Управление на риска, управление на конфликти, управление на искови и други производства

Участници в група "Разрешаване на спорове"