Profile
Senior Associate
английски, немски, словашки
КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, Комплайънс, съвместни предприятие, Енергийни инсталации, Разрешаване на спорове, Международен арбитраж, Вътрешен арбитраж, Медиация и други алтернативни способи за разрешаване на спорове, управление на рискове и конфликти
Словакия

Comenius University in Bratislava, Slovakia (Mgr., JUDr.)

Slovenská advokátska komora (Slovak Bar Association)

Статии
Slovak Republic – sale of critical infrastructure companies
Slovak Republic - sale of critical infrastructure companies
Slovakia: Adopting decisions in limited liability companies during the pandemic
Slovakia: Adopting decisions in limited liability companies during the pandemic
Slovakia: Slovak Commercial Register to be tidied up
Slovakia: Slovak Commercial Register to be tidied up
Slovakia: Have you identified your UBO?
Slovakia: Have you identified your UBO?