bnt attorneys at law - Legal advice on Corporate Law and M&A
КОМПЕТЕНТНОСТ

Недвижими имоти

Планирането и реализацията на проекти в областта на недвижимите имоти по правило означават висок разход на средства и сериозен личен ангажимент. От първата идея до финалния успех – нашите предприемачески ориентирани консултации стъпват върху отлично разбиране на националното право и придружават целия процес на развитие на избрания от Вас недвижим имот. Вие печелите сигурност, ефективност и точност.

Наши клиенти са национални и международно активни инвеститори, строителни предприемачи, генерални изпълнители и подизпълнители, производители и доставчици на строителни материали, архитекти, инженери, участници в процеса на планиране, наематели и наемодатели на жилищни, търговски и офис-площи.

Ние предлагаме комплекс от правни услуги и подкрепяме клиента във всяка фаза на проекта – избор и проверка на недвижимия имот, структуриране, финансиране и изповядване на сделки с недвижими имоти, снабдяване на имота с нужните комуникации. Рутинирано и прецизно разработваме решения относно строителния процес и извънсъдебното разрешаване на спорове. Нашите експерти познават изтънко националното право, приложимо към недвижимия имот, и се грижат за гладкото протичане на формалностите. Това позволява на нашите клиенти да се съсредоточат върху съдържателната част на проектите си.

Публикации

В сферите на нашата дейност подготвяме публикации относно правната рамка, правни анализи и пазарна информация. Публикациите ни са на Ваше разположение на нашата уеб-страница за безплатен даунлоуд.
Нашите публикации и новини по темата „Недвижими имоти”

Компетентност

 • Търговски, промишлени и офис-площи
 • Институционални инвеститори и фондове, Private Equity
 • Покупко-продажба на отделни недвижими имоти или на цяло портфолио
 • Договори в областта на строителството
 • Промяна на предназначението на недвижими имоти, правни аспекти на проектирането, строителни разрешения и разрешения за ползване
 • Защита на околната среда
 • Ново строителство (Greenfield investments, грийнфийлд-инвестиции)
 • Инфраструктура
 • Управление на недвижими имоти – отдаване под наем и аренда, договори за лизинг
 • Процесуално представителство при спорове, съдебно и извънсъдебно разрешаване на спорове
 • Реструктуриране на проекти в областта на недвижимите имоти
 • Енергийни проекти, снабдяване с комунални услуги

Участници в група "Недвижими имоти"