Profile
Partner
КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, корпоративно дело, Комплайънс, съвместни предприятие, НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ, Защита правата на кредиторите преди откриване на производството по несъстоятелност, Процесуално представителство на кредитори в производство по несъстоятелност, Правни задължения на управителните органи и на собствениците на капитала в моменти на криза, Разрешаване на спорове, процесуално представителство, управление на рискове и конфликти
английски, немски, руски
България, Германия

University of Passau (Universität Passau)
Siberian Federal University, Krasnoyarsk (Сибирский Федераьный Университет, Красноярск)

Rechtsanwaltskammer Nürnberg (Nuremberg Bar Association)
Единен регистър на Чуждестранните адвокати (Bulgarian Bar)
Deutsch-Russische Juristenvereinigung e.V.
Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V.

Статии
Online GmbH incorporation possible in Germany as of 01 August 2022
Online GmbH incorporation possible in Germany as of 01 August 2022
German Transparency Register – transition period expires at the end of June
German Transparency Register - transition period expires at the end of June
Temporary agency workers II
Temporary agency workers II
Temporary agency workers II
Temporary agency workers II
Income tax in the case of cross-border posting of workers
Income tax in the case of cross-border posting of workers
Amazon merchants must check images regularly
Amazon merchants must check images regularly
Safety requirements when parking loaded trucks in Germany
Safety requirements when parking loaded trucks in Germany
Personal liability despite English Limited in Germany
Personal liability despite English Limited in Germany
Тол такси за тежкотоварни автомобили в Германия – искове за възстановяване на милиони
Тол такси за тежкотоварни автомобили в Германия – искове за възстановяване на милиони
Employment of professional drivers in Germany
Employment of professional drivers in Germany
Pre-emption right for share deals – company must provide information to municipality
Pre-emption right for share deals - company must provide information to municipality
New regulations for the employment of foreigners in Germany
New regulations for the employment of foreigners in Germany
Coronavirus – a case of force majeure under German law?
Coronavirus - a case of force majeure under German law?
German UG can operate as a „Holding“
German UG can operate as a "Holding"
Consequences of ineffective managing director contracts in Germany
Consequences of ineffective managing director contracts in Germany
D&O insurance offers only limited protection in the event of insolvency
D&O insurance offers only limited protection in the event of insolvency
5 years minimum wage – status quo and outlook
5 years minimum wage - status quo and outlook
The German car toll violates European law
The German car toll violates European law
Forfeiture clauses ineffective if minimum wage claims not excluded
Forfeiture clauses ineffective if minimum wage claims not excluded
Stricter prohibition of replacement of posted employees
Stricter prohibition of replacement of posted employees
A1 certification – limited binding effect
A1 certification - limited binding effect
Incoming goods inspection ‒ admissible type and scope
Incoming goods inspection ‒ admissible type and scope
Minimum wage – doubts about applicability to foreign companies; client’s liability
Minimum wage - doubts about applicability to foreign companies; client's liability
Application of GTC to international Contracts
Application of GTC to international Contracts
Ban on sleeping in truck cabins
Ban on sleeping in truck cabins
Construction Contracts: new rules from 2018
Construction Contracts: new rules from 2018
Minimum wage: new registration procedure
Minimum wage: new registration procedure
Update Minimum wage
Update Minimum wage
Minimum wage – infringement proceedings initiated
Minimum wage – infringement proceedings initiated
Minimum wage – increase in 2017
Minimum wage - increase in 2017
Minimum wage – taking into account vacation pay and Christmas bonus
Minimum wage – taking into account vacation pay and Christmas bonus
Travel time is working time
Travel time is working time
Supervisory board – agency workers are counted
Supervisory board – agency workers are counted
Minimum wage – monitoring and investigation procedures
Minimum wage – monitoring and investigation procedures
Misleading VW exhaust emissions – secure your rights promptly
Misleading VW exhaust emissions – secure your rights promptly
Supervisory board – employees of foreign daughter companies are counted
Supervisory board – employees of foreign daughter companies are counted
Minimum wage suspended for transit shipments
Minimum wage suspended for transit shipments
Минимална заплата за шофьорите на камиони
Минимална заплата за шофьорите на камиони
Temporary agency workers II
Temporary agency workers II