bnt attorneys at law - Legal advice on Corporate Law and M&A
KOMPETENCE

KOMPETENCE

Každý konflikt vyžaduje individuální řešení. Navrhujeme strategie s cílem úspěšně vyřešit lokální a přeshraniční spory.

Společně s našimi klienty se snažíme nejprve přesně porozumět příčinám vzniku sporu i úmyslům, které k němu vedly. Vyhodnocujeme možné varianty a hledáme cesty s největším potenciálem k vyřešení sporu – u soudu, u rozhodčího soudu nebo mimosoudně. Na základě toho vypracujeme individuální strategii, díky níž klient získává jistotu a orientaci v průběhu celé kauzy. Klienti bnt v tomto případě profitují z našich znalostí právního a soudního systému a zvyklostí dané země stejně jako ze zkušeností našich právníků z mezinárodních arbitráží.

Studie

V návaznosti na naše klíčové kompetence poskytujeme zdarma ke stažení naše vlastní studie, informace o právním prostředí, analýzy a informace o trhu v daných zemích.
Naše studie a novinky k tématu řešení sporů

Služby

  • Mezinárodní arbitráž
  • Národní rozhodčí řízení
  • Zastupování v soudních a rozhodčích řízeních
  • Mediace a alternativní řešení sporů (ADR)
  • Řízení rizik, pohledávek a konfliktů

Practice Group Team of Dispute Resolution