bnt attorneys at law - Legal advice on Corporate Law and M&A
KOMPETENCIE

Riešenie sporov

Každý konflikt si vyžaduje individuálne riešenie. Naše stratégie sú zamerané na úspešné riešenie lokálnych i cezhraničných sporov.

Spoločne s našimi klientmi sa snažíme čo najprecíznejšie porozumieť predmetom a cieľom sporov. Preskúmame alternatívy a najsľubnejšie možnosti riešenia – súdne, mimosúdne alebo pred rozhodcovským súdom. Následne pripravíme individuálnu stratégiu, ktorá ponúka istotu a orientáciu počas konania. Klienti bnt profitujú z vedomostí našich odborníkov pracujúcich priamo na mieste, ktorí prinášajú svoje skúsenosti z miestneho aj medzinárodného rozhodcovského práva.

Publikácie

V súvislosti s právnymi oblasťami, na ktoré sa špecializujeme, si môžete zdarma stiahnuť informácie o právnych rámcoch, analýzy a informácie o trhu.
Naše publikácie a novinky k téme riešenie sporov

Kompetencie

  • Medzinárodné rozhodcovské konanie a arbitráž
  • Domáce rozhodcovské konanie
  • Súdne spory
  • Mediácia a alternatívne riešenia sporov
  • Manažment rizík, vymáhanie pohľadávok a riešenie sporov 

Tím pre Riešenie sporov