Profile
Associate
английски, немски, румънски
КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, корпоративно дело, сливания и придобивания, Комплайънс, съвместни предприятие, Защита правата на кредиторите преди откриване на производството по несъстоятелност, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, Покупко-продажба, Енергийни инсталации, Медиация и други алтернативни способи за разрешаване на спорове, Прехвърляне на служители при сделки по сливане и придобиване, БИОТЕХНОЛОГИИ И ФАРМАЦЕВТИКА, Фармацевтични продукти, Медицински продукти, Хранителни добавки, Правна рамка на хранителните продукти, застрахователно право, Международно и европейско право, Търговски договори
Румъния
Статии
Romania: New provisions on sale of agricultural land outside built-up areas
Romania: New provisions on sale of agricultural land outside built-up areas
Romania: New fiscal facilities for employees and employers
Romania: New fiscal facilities for employees and employers
Romania: New provisions on sale of agricultural land outside built-up areas
Romania: New provisions on sale of agricultural land outside built-up areas