Profile
Associate
Комплайънс, Конкурентно и антитръст право, Преструктуриране на задължения преди откриване на произвдството по несъстоятелност, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, Разрешаване на спорове, процесуално представителство, Медиация и други алтернативни способи за разрешаване на спорове, ТРУДОВО ПРАВО, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Защита на личните данни, Колективно договаряне, Termination of employment, mass redundancies, Трудовоправни спорове, Прехвърляне на служители при сделки по сливане и придобиване, БИОТЕХНОЛОГИИ И ФАРМАЦЕВТИКА, Хранителни добавки, Други регулирани икономически дейности, Транспорт и логистика, Търговски договори, IP, IT AND DATA PROTECTION
английски, румънски
Румъния
Статии
Romania: Substantial amendments to Romanian fiscal law
Romania: Substantial amendments to Romanian fiscal law
Romania: Substantial amendments to Romanian fiscal law
Romania: Substantial amendments to Romanian fiscal law