Profile
Partner
английски, немски, полски
КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, корпоративно дело, сливания и придобивания, Комплайънс, съвместни предприятие, приватизация, Конкурентно и антитръст право, Разрешаване на спорове, Международен арбитраж, Вътрешен арбитраж, процесуално представителство, Медиация и други алтернативни способи за разрешаване на спорове, управление на рискове и конфликти

Wrogie przejęcia pracowników, Dziennik Gazeta Prawna 11.03.2011
Wpis oddziału to tylko potwierdzenie, Dziennik Gazeta Prawna 22.02.2011
Kupujący może odstąpić od umowy z powodu wad nabytej rzeczy, Dziennik Gazeta Prawna 21.12.2010
Kiedy można zawiesić w czynnościach członka zarządu spółki kapitałowej, Dziennik Gazeta Prawna 19.10.2010
Zakres dopuszczalnego monitoringu pracowników przez pracodawcę, Dziennik Gazeta Prawna 15.10.2010
Sąd może zasądzić odpowiednią kwotę tytułem zwrotu nakładów, Dziennik Gazeta Prawna 05.10.2010
Ograniczone prawa mniejszościowe akcjonariusza, Dziennik Gazeta Prawna 06.07.2010
Kiedy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością otrzyma dywidendę, Dziennik Gazeta Prawna 22.06.2010

Полша

University of Warsaw, Poland (MA)

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (District Chamber of Attorneys in Warsaw)
Polish-German Chamber of Industry and Commerce

Literature
Jogging
Travels

Статии
Webinar: Force majeure clauses in a nutshell
Webinar: Force majeure clauses in a nutshell
New holding law coming soon. What does it mean for minority shareholders?
New holding law coming soon. What does it mean for minority shareholders?
Facilitating activity by holding companies in Poland
Facilitating activity by holding companies in Poland
Special COVID-19 related provisions modernise company law
Special COVID-19 related provisions modernise company law
Finally, communication between LLC shareholders will be easier
Finally, communication between LLC shareholders will be easier
PPK in Poland – voluntary or obligatory for companies?
PPK in Poland - voluntary or obligatory for companies?
A public register of beneficial ownership will be established in 2019
A public register of beneficial ownership will be established in 2019
Will the Agricultural Property Agency start compulsory buyout of Polish companies?
Will the Agricultural Property Agency start compulsory buyout of Polish companies?
New interpretation of joint proxy appointment rules
New interpretation of joint proxy appointment rules
Road over railway in Radom
Road over railway in Radom
Modernization of sewers in “Tricity”
Modernization of sewers in “Tricity”
Will 2014 bring changes in Polish competition law?
Will 2014 bring changes in Polish competition law?