bnt attorneys at law - Legal advice on Corporate Law and M&A
КОМПЕТЕНТНОСТ

Life Sciences & Pharma

Здравеопазването и фармацевтиката са силно регулирани обществено-икономически дейности. Ние даваме на нашите клиенти ориентация и насоки по нелекия терен на действащата правна уредба.

Нашите клиенти в областта на здравеопазването и фармацевтиката, хранителнно-вкусовата промишленост и биотехнологиите желаят да реализират научните си открития и разработки като продукти, успешни на пазара. Ние консултираме клиентите си в хода на този процес. Сърцевината на консултационната ни дейност формират нашите правни съвети относно организацията на търговията, разпространението и маркетинговата дейност, сключването на кооперационни договори между индустрия и експертни кадри, снабвяването с лиценции, разрешения, регистрации и сертификати.

Подкрепяме нашите клиенти и текущо, като поемаме за тях представителство пред държавни органи, браншови организации и съдилища. Освен това отговаряме на ключови въпроси в областта на защитата на конкуренцията, спозването на регулативната рамка и отговорността за продукти на пазара.

Публикации

В сферите на нашата дейност подготвяме публикации относно правната рамка, правни анализи и пазарна информация. Публикациите ни са на Ваше разположение на нашата уеб-страница за безплатен даунлоуд.
Нашите публикации и новини по темата „Здравеопазване и фармацевтика”

Компетентност

  • Здравеопазване
  • Медицина
  • Фармацевтика
  • Медицински продукти
  • Биотехнологии
  • Хранителни добавки
  • Хранителни стоки
  • Отговорност за медицинска грешка

Участници в група "Биотехнологии и фармацевтика"