bnt attorneys at law - Legal advice on Corporate Law and M&A
КОМПЕТЕНТНОСТ

Несъстоятелност и оздравяване

Ситуациите на криза изискват решителна и бърза намеса. Благодарение на богатия си опит ние реагираме бързо и прецизно. От това печелят клиентите ни.

Не винаги едно предприятие в криза успява да формира рационален подход към ситуацията. Чрез незабавен и точен анализ на фактите ние внасяме в нея яснота и създаваме условия за вземане необходимите решения. Нашите клиенти профитират от дългогодишния ни опит особено когато се налага разработването на стратегия с международен елемент. Предприятия, за които са налице предпоставките на несъстоятелността или които се нуждаят от стабилизация, са в състояние да подобрят положението си, следвайки нашите недвусмислени и бързи съвети. В консултационния процес вземаме предвид не само правни и икономически, но и психологически фактори. Консултираме предприятия в криза, техните собственици и кредитори.

Публикации

В сферите на нашата дейност подготвяме публикации относно правната рамка, правни анализи и пазарна информация. Публикациите ни са на Ваше разположение на нашата уеб-страница за безплатен даунлоуд.
Нашите публикации и новини по темата „Несъстоятелност и оздравяване”

Компетентност

  • Защита правата на кредитора преди да е открито производство по несъстоятелност
  • Обезпечаване задължения по начин, който да издържи при евентуално производство по несъстоятелност
  • Процесуално представителство на кредиторите в производството по несъстоятелност
  • Преструктуриране на дългове преди да е открито производство по несъстоятелност
  • Задължения за ръководството на предприятието и за собствениците на капитала в ситуация на криза
  • Запазване на капитала
  • Задължителни правила на данъчното и осигурителното законодателство
  • Отговорност на свързани предприятия
  • Последствия от прикрита търговска дейностt
  • Придобиване на предприятия в криза

Участници в група "Несъстоятелност и реструктуриране"