Profile
Partner
английски, естонски, финландски, немски, шведски
КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, корпоративно дело, сливания и придобивания, НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ, Защита правата на кредиторите преди откриване на производството по несъстоятелност, Правни задължения на управителните органи и на собствениците на капитала в моменти на криза, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, Разрешаване на спорове, процесуално представителство, ТРУДОВО ПРАВО, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Защита на личните данни, Трудовоправни спорове, Прехвърляне на служители при сделки по сливане и придобиване, застрахователно право, Информационни технологии и комуникации, Търговски договори

Co-author of „Deutsches und Europäisches Bank- und Kapitalmarktrecht“, 2017, Springer
Co-author of „Handbuch des internationales GmbH-Rechts“, 2016, zerb Verlag
Co-author of „Erbrecht in Europa“, 2019, zerb Verlag

Естония

University of Tartu, Estonia (BA)
University of Helsinki, Finland

Eesti Advokatuur (Estonian Bar Association)
Regional President of the German-Baltic Chamber of Commerce
International Bar Association
Union Internationale des Advocats

Статии
Court decision protects phone data from police access
Court decision protects phone data from police access
Court decision protects phone data from police access
Court decision protects phone data from police access
Court decision protects phone data from police access
Court decision protects phone data from police access