При нас талантите се развиват в личности

Като водеща международна правна кантора в областта на търговското право, специализирана върху Централна и Източна Европа, ние постоянно търсим хора с талант и индивидуалност, които искат да се развиват заедно с нас.
Какво очакваме от Вас? Вие притежавате задълбочени правни познания, мислите извън рамките на ежедневното и умеете да работите както в екип, така и самостоятелно.

В замяна на това ние предлагаме една международна работна атмосфера, пълна с предизвикателства, междукултурен обмен и възможности за кариерно развитие. Ние ви насърчаваме индивидуално и постоянно. Нашата цел е Вие да развиете потенциала си, следвайки собствените си желания.

Job offers