bnt attorneys at law - Legal advice on Corporate Law and M&A
КОМПЕТЕНТНОСТ

Дружествено право, сливания и придобивания

Придобиването на предприятия поставя съдоговорителите пред сложни правни въпроси. Въз основа на задълбочени познания и дългогодишен опит ние разработваме решения, солидни от гледна точка на всички страни.

Нашите специалисти в областта на дружественото право придружават клиентите ни – международни концерни и средни предприятия – при подготовката и реализацията на сложни и обхватни проекти.

Оказваме подкрепа при развитието на предприемаческите структури и намираме решения за сделки в областта на сливанията и придобиванията. При големи и сложни портфейли от дялови участия предлагаме ориентирано към успех комплексно консултиране, съобразено с националните и международно-правните аспекти на казуса.

Публикации

В сферите на нашата дейност подготвяме публикации относно правната рамка, правни анализи и пазарна информация. Публикациите ни са на Ваше разположение на нашата уеб-страница за безплатен даунлоуд.
Нашите публикации и новини по темата „Дружествено право, сливания и придобивания”

Компетентност

 • Корпоративно право
 • Сливания и придобивания
 • Спазване регулативната рамта (Compliance)
 • Съвместни предприятия (Joint Ventures)
 • Приватизация
 • Защита на конкуренцията
 • Търговски договори 
 • Договори от типа единствен доставчик с публичен елемент 
 • Договори за присъединяване към енергийни мрежи, договори за разпределение на енергия, договори за доставка на енергия (PPA, Virtual PPA) 
 • Правила за корпоративно управление 
 • Данъчно консултиране

Участници в група "Дружествено право, сливания и придобивания"