Profile
Senior Associate
Български, английски, руски
съвместни предприятие, НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ, Процесуално представителство на кредитори в производство по несъстоятелност, Разрешаване на спорове, процесуално представителство, управление на рискове и конфликти, ТРУДОВО ПРАВО, Termination of employment, mass redundancies, Трудовоправни спорове, Търговски договори
България

Rousse University „Angel Kanchev“

Bulgarian Bar Association

Статии
България въвежда производство по стабилизация
България въвежда производство по стабилизация
Inadmissibility of arbitration on consumer disputes
Inadmissibility of arbitration on consumer disputes