bnt international law firm - legal advice on business law

С нас клиентите ни имат предимството на родното място.

Предприемачи, които искат да успеят в Централна и Източна Европа, се нуждаят от партньор, който живее културата, правото и спецификите на региона. От учредяването си ние работим на място със собствен международен екип от опитни адвокати и това наше присъствие на местно ниво е предимство за нашите клиенти. За тях то означава: С нас те постигат целите си сигурно и бързо.

Основни области на правната практика

Нашите кантори са организирани децентрално и са свързани чрез bnt-групи за практическа специализация. По този начин сме в състояние да предложим задълбочено разработени и ефективно изпълнени комплексни правни разрешения и отвъд границите на дадена държава.

Какво печелят клиентите ни? Те получават правни консултации с неизменно високо качество, като общуват с точно определено и само едно контактно лице за целия регион или за отделна държава в Централна и Източна Европа.

Насочваме се към удовлетворяване потребностите на международни предприемачески групи и и средни предприятия. Съществен фокус на дейността ни е консултирането на международно организирани и активни предприятия.

Други консултации

Нашата основна дейност се състои в предоставянето на правни консултации за местни и международно активни клиенти по всички въпроси, свързани с бизнеса. Но спектърът от услуги, които предлагаме, е по-широк.

Сфери на консултационна дейност

 • Финансови и данъчни въпроси
 • Финансиране на активи
 • Банки и финанси
 • Капиталови пазари
 • Финансов надзор
 • Финансово преструктуриране и рефинансиране
 • Фондове
 • Застрахователно дело
 • Инвестиционни услуги
 • Проектно финансиране
 • Данъци и мита
 • Индустрия и регулирани икономически дейности
 • Информационни технологии и комуникация
 • Интелектуална собственост
 • Международно и европейско право
 • Морско право и транспорт
 • Медии, реклама и развлекателна индустрия
 • Други регулирани браншове
 • Обществени поръчки и публично-частни партньорства
 • Транспорт и логистика
 • Храни, напитки и тютюневи изделия
 • Търговски договори