SPECIALIZĀCIJA

Strīdu risināšana

Katrai konfliktsituācijai ir nepieciešams individuāls risinājums. Mēs izstrādājam mērķtiecīgas stratēģijas, lai īstenotu vietējo un pārrobežu strīdu veiksmīgu atrisināšanu.

Kopā ar klientu mēs noskaidrojam strīda iemeslus. Mēs aplūkojam rīcības variantus, lai piemeklētu vispiemērotāko metodi strīda atrisināšanai – tiesā, šķīrējtiesā vai ārpus tiesas ceļā. Pamatojoties uz to, mēs izstrādājam individuālu strīda atrisināšanas stratēģiju, kas procesa laikā sniedz drošību un palīdz orientēties. bnt klienti ir ieguvēji pateicoties mūsu vietējo biroju speciālistu, kas iegulda savu pieredzi nacionālo materiālo un procesuālo tiesību un starptautisko šķīrējtiesu procesu jomā, profesionālajām zināšanām.

Publikācijas

Mēs piedāvājam iespēju bez maksas lejupielādēt publikācijas, kurās esam apkopojuši tiesisko regulējumu, analīzi un tirgus situāciju mūsu prakses jomās.
Mūsu publikācijas un ziņas par tēmu Strīdu risināšana

Prakses jomas

  • Starptautiskais šķīrējtiesas process
  • Vietējais šķīrējtiesas process
  • Pārstāvība nacionālajās tiesās
  • Mediācija un citi alternatīvie strīdu risināšanas veidi
  • Potenciālu strīdu novēršana

Prakses grupas Strīdu risināšana komanda