Profile
Associated Partner
английски, румънски
приватизация, НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ, Защита правата на кредиторите преди откриване на производството по несъстоятелност, Обезпечаване на задължения при производство по несъстоятелност, Процесуално представителство на кредитори в производство по несъстоятелност, Преструктуриране на задължения преди откриване на произвдството по несъстоятелност, Conducting cases in public courts and before arbitration tribunals, dispute resolution, Енергийни инсталации, Разрешаване на спорове, Международен арбитраж, Вътрешен арбитраж, процесуално представителство, Медиация и други алтернативни способи за разрешаване на спорове, управление на рискове и конфликти, БИОТЕХНОЛОГИИ И ФАРМАЦЕВТИКА, Медицински продукти, Финансови и данъчни въпроси, застрахователно право, инвестиционни услуги, Данъци и мита, Информационни технологии и комуникации, интелектуална собственост, Международно и европейско право
Румъния

Bucharest Bar Association
Disciplinary Panel of Romanian Rugby Federation

military history, rugby