bnt attorneys at law - Legal advice on Corporate Law and M&A
KOMPETENCJE

Rozwiązywanie sporów

Każdy konflikt wymaga indywidualnego podejścia. Zarówno w sporach o wymiarze krajowym jak i międzynarodowym tworzymy strategie zmierzające do korzystnego rozstrzygnięcia.

Wspólnie z naszymi Klientami dokładnie badamy przyczyny sporu oraz stojące za nim intencje. Analizujemy możliwe działania i najlepiej rokujące sposoby rozwiązania– na drodze sądowejlub polubownie. Na tej podstawie przygotowujemy zindywidualizowaną strategię, wyznaczającą kierunek w toku postępowania. Klienci bnt korzystają przy tym z wiedzy naszych specjalistów w kraju, gdzie prowadzony jest spór, posiadających doświadczenie zarówno w procedurach obowiązujących w tym kraju jak i w międzynarodowym arbitrażu.

Opracowania

Udostępniamy online analizy prawne oraz inne informacje o uwarunkowaniach prawnych i rynku.
Nasze opracowania i aktualności na temat rozwiązywania sporów

Usługi

  • Arbitraż międzynarodowy
  • Arbitraż krajowy
  • Zastępstwo procesowe
  • Mediacje i alternatywne metody rozwiązywania sporów
  • Zarządzanie ryzykiem, roszczeniami i konfliktami

Grupa Robocza Zespół Rozwiązywanie Sporów