Ние сме сред водещите международни правни кантори. Предлагаме правни консултации във всички основни насоки, свързани с бизнеса в Централна и Източна Европа.

Нашият икономически регион е динамичен и многообразен – по отношение културата, езиците и правото на държавите, които формират сърцето на Европа. Ето защо сме тук. bnt мисли и действа close, straight, forward – прямо, право, напред. Ние познаваме пазара добре, консултираме клиентите си бизнес-ориентирано и реализираме техните цели.

Нашите кантори са разположени в големите градове на Централна и Източна Европа. Те са отлично организирани и професионално взаимосвързани. Всички наши адвокати поддържат колегиален контакт извън границите на националната си правна система в рамките на избрана от тях bnt-група за практическа специализация. С така подготвен международен екип от специалисти, моделът на нашето присъствие на място е уникален.

 • Отблизо

  Експертите, които съставят нашия международен екип, живеят и работят в големите градове на Централна и Източна Европа. Така те познават непосредствено културните и правни особености на региона.

 • Обхватно

  bnt е правна кантора, която предлага комплексно правно обслужване. Опирайки се на задълбочените си познания, консултираме по всички правни въпроси, свързани с бизнеса.

 • Ефективно

  Благодарение на нашата децентрализирана организация и на опитните си екипи, предоставяме консултациите си бързо и отвъд националните граници.

 • Лично

  Нашите опитни съдружници работят лично и консултират на място, възприемайки гледната точка на предприемача.

 • Презицно

  Ние работим прецизно - при анализа, в комуникацията и чрез ясни правни съвети.

 • Достъпно

  Нашите адвокати владеят като майчин общо 21 езика. Ние говорим езика на нашия клиент. Това води до яснота в комуникацията.

Legal guidance for your business in Central and Eastern Europe

Jan Burmeister

Our strong presence with 10 law offices in Central and Eastern Europe makes us stand out. Nobody surpasses us there.

Jan Burmeister
Partner / Hungary

Sebastian Harschneck

Our clients trust us. We've been giving professional legal advice at international level for many years: that gives them sense of security.

Sebastian Harschneck
Partner / Bulgaria and Germany

Dominika Izabela Wagrodzka

A key focal point is the legal advisory service to international companies.

Dominika Izabela Wagrodzka
Partner / Poland

ОТЛИЧИЯ

Ежегодно нашите умения получават признание чрез награди и включване в престижни класации на адвокатски кантори, като например Chambers & Partners, LEGAL 500, JUVE.
 • Legal 500 2016:
  bnt attorneys-at-law е ‘надежден и компетентен бизнес партньор’ (bnt Вилнюс)
  bnt attorneys-at-law има ‘гъвкав, ориентеран към клиента подход’ и ‘професионално отношение’ (bnt Братислава)
 • Chambers and partners 2016:
  Работейки в сътрудничество с партньори от региона, bnt-Прага консултира отлично по казуси, касаущи Централна и Източна Европа, включително Германия (bnt Прага)
  Екипът на bnt-Прага има проактивен подход, подхожда с внимание към нуждите на клиента и се адаптира към указанията му. Адвокатите осигуряват надеждни, разбираеми и комплексни решения, които минимизират потенциалните рискове (bnt Прага)
 • Juve 2014/2015:
  bnt Нюрнберг често действа като кооперационен партньор за немски дружества по въпроси, касаещи правото на дадена държава от Централна и Източна Европа. Те препоръчват bnt-Нюрнберг заради „компетентните съвети и бързи отговори“ (bnt Нюрнберг)