Profile
Senior Associate
Anglický, Taliansky, Rumunský
PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ a M&A, Právo obchodných spoločností, M&A, Compliance, Joint Ventures, KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA, Zabezpečenie práv veriteľov pred konkurzom, Reštrukturalizácia dlhu pred úpadkom, Conducting cases in public courts and before arbitration tribunals, dispute resolution, Energetické inštalácie, RIEŠENIE SPOROV, Tuzemská arbitráž, Zastupovanie v Súdnych Sporoch, Mediácia a iné formy alternatívneho riešenia sporov, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Ochrana osobných údajov, Kolektívne vyjednávanie, Termination of employment, mass redundancies, Pracovnoprávne spory, Iné regulované odvetvia, Obchodné zmluvy

July/August 2009 – Regelungen im Catering-Bereich, Debizz Deutschsprachiges Wirtschaftsmagazin in Rumänien

Rumunsko
Články
Romania: Webinar on GDPR
Romania: Webinar on GDPR