Profile
Associate
Anglický, Nemecký, Slovenský
PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ a M&A, Compliance, Joint Ventures, Energetické inštalácie, RIEŠENIE SPOROV, Medzinárodná arbitráž, Tuzemská arbitráž, Mediácia a iné formy alternatívneho riešenia sporov, Krízový Manažment
Slovensko

Comenius University in Bratislava, Slovakia (Mgr., JUDr.)

Slovenská advokátska komora (Slovak Bar Association)

Články
Slovenská republika – predaj podniku kritickej infraštruktúry
Slovenská republika – predaj podniku kritickej infraštruktúry