Profile
Senior Associate
PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ a M&A, Compliance, Joint Ventures, Energetické inštalácie, RIEŠENIE SPOROV, Medzinárodná arbitráž, Tuzemská arbitráž, Mediácia a iné formy alternatívneho riešenia sporov, Krízový Manažment
Anglický, Nemecký, Slovenský
Slovensko

Comenius University in Bratislava, Slovakia (Mgr., JUDr.)

Slovenská advokátska komora (Slovak Bar Association)

Články
Slovenská republika – predaj podniku kritickej infraštruktúry
Slovenská republika – predaj podniku kritickej infraštruktúry
Slovensko: Prijímanie rozhodnutí v s.r.o. počas pandémie
Slovensko: Prijímanie rozhodnutí v s.r.o. počas pandémie
Slovensko: Veľké upratovanie v obchodnom registri
Slovensko: Veľké upratovanie v obchodnom registri
Slovakia: Have you identified your UBO?
Slovakia: Have you identified your UBO?