Profile
Associated Partner
PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ a M&A, Právo obchodných spoločností, KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA, Zabezpečenie práv veriteľov pred konkurzom, Zriadenie zabezpečenia, Zastupovanie veriteľov v insolvenčných konaniach, Zákonné povinnosti orgánov spoločnosti a spoločníkov v krízovej situácii, RIEŠENIE SPOROV, Zastupovanie v Súdnych Sporoch, Financie a dane, Dane a clá
Anglický, Nemecký, Maďarský
Maďarsko

Eötvös Loránd University Faculty of Law (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar), Hungary (dr.)

Budapesti Ügyvédi Kamara

Články
EKAER amended as of October
EKAER amended as of October
EKAER goes live as of 1st March
EKAER goes live as of 1st March
EKAER in force in Hungary as of 1 January 2015
EKAER in force in Hungary as of 1 January 2015