Profile
Associated Partner
Anglický, Nemecký, Maďarský
PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ a M&A, Právo obchodných spoločností, KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA, Zabezpečenie práv veriteľov pred konkurzom, Zriadenie zabezpečenia, Zastupovanie veriteľov v insolvenčných konaniach, Zákonné povinnosti orgánov spoločnosti a spoločníkov v krízovej situácii, RIEŠENIE SPOROV, Zastupovanie v Súdnych Sporoch, Financie a dane, Dane a clá
Maďarsko

Eötvös Loránd University Faculty of Law (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar), Hungary (dr.)

Budapesti Ügyvédi Kamara