bnt attorneys at law - Legal advice on Corporate Law and M&A
KOMPETENCIE

Právo nehnuteľností

Vývoj a realizácia projektov v oblasti nehnuteľností je spravidla spojená s vysokými finančnými aj osobnými nárokmi. Od prvého nápadu až po úspešné ukončenie projektu poskytujeme bezpečné, efektívne a precízne poradenstvo v súlade s miestnymi právnymi predpismi.

K našim klientom patria medzinárodní aj lokálni investori, developeri, stavebné firmy, generálni dodávatelia aj subdodávatelia, výrobcovia a dodávatelia stavebných materiálov a stavebných dielov, architekti, inžinieri, plánovači, nájomcovia a prenajímatelia kancelárskych, nebytových aj bytových priestorov.

Vďaka nášmu komplexnému poradenstvu sprevádzame projekty našich klientov vo všetkých fázach – od nadobudnutia či výstavby nehnuteľnosti až po financovanie a realizáciu transakcií. Návrhy riešení pre stavebné spory a mimosúdne vyrovnania pripravíme s istotou a precíznosťou. Klienti sa tak môžu sústrediť na svoje projekty. Naši odborníci sa totiž v miestnych právnych predpisoch vyznajú.

Publikácie

V súvislosti s právnymi oblasťami, na ktoré sa špecializujeme, si môžete zdarma stiahnuť informácie o právnych rámcoch, analýzy a informácie o trhu.
Naše publikácie a novinky k téme právo nehnuteľností

Kompetencie

 • Užívatelia nehnuteľností z oblasti obchodu, priemyslu či služieb
 • Private Equity, inštitucionálni investori a fondy
 • Kúpa/predaj jednotlivých nehnuteľností a portfólií nehnuteľností
 • Zmluvy o výstavbe
 • Územné plánovanie a stavebné konanie
 • Životné prostredie
 • Greenfield Investments
 • Infraštruktúra
 • Správa, prenájom a lízing nehnuteľností
 • Zastupovanie pred verejnými a rozhodcovskými súdmi, riešenie sporov
 • Reštrukturalizácia realitných projektov
 • Energie a zásobovanie

Tím pre Právo nehnuteľností