Profile
Senior Associate
Bulharský, Anglický, Ruský
Joint Ventures, KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA, Zastupovanie veriteľov v insolvenčných konaniach, RIEŠENIE SPOROV, Zastupovanie v Súdnych Sporoch, Krízový Manažment, PRACOVNÉ PRÁVO, Termination of employment, mass redundancies, Pracovnoprávne spory, Obchodné zmluvy
Bulharsko

Rousse University „Angel Kanchev“

Bulgarian Bar Association

Články
Bulgaria introduces stabilization proceedings
Bulgaria introduces stabilization proceedings
Inadmissibility of arbitration on consumer disputes
Inadmissibility of arbitration on consumer disputes