Profile
Senior Associate
Bulharský, Anglický, Ruský
Joint Ventures, KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA, Zastupovanie veriteľov v insolvenčných konaniach, RIEŠENIE SPOROV, Zastupovanie v Súdnych Sporoch, Krízový Manažment, PRACOVNÉ PRÁVO, Termination of employment, mass redundancies, Pracovnoprávne spory, Obchodné zmluvy
Bulharsko

Rousse University „Angel Kanchev“

Bulgarian Bar Association