Profile
Associate
Český, Anglický, Nemecký, Slovenský
Conducting cases in public courts and before arbitration tribunals, dispute resolution, RIEŠENIE SPOROV, Zastupovanie v Súdnych Sporoch, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Termination of employment, mass redundancies, Pracovnoprávne spory
Česká Republika