Profile
Senior Associate
Český, Nemecký
NEHNUTEĽNOSTI, Commercial, manufacturing and service industry real estate users, Private equity, institutional investors and funds, Nákup a predaj, Planning & zoning, land use and building regulations, Green Field Investície, Infraštruktúra, Správa Nehnuteľností & Prenájom, Conducting cases in public courts and before arbitration tribunals, dispute resolution, Reštrukturalizácia realitných projektov, RIEŠENIE SPOROV, Zastupovanie v Súdnych Sporoch
Česká Republika

Charles University in Prague, Law Faculty (Mgr.)

Česká advokátní komora (Czech Bar Association)

Články
Amendment to the Czech Code of Administrative Procedure introduces the legal fiction of approval via affirmative binding opinion
Amendment to the Czech Code of Administrative Procedure introduces the legal fiction of approval via affirmative binding opinion
Amendment to the Czech Code of Administrative Procedure introduces the legal fiction of approval via affirmative binding opinion
Amendment to the Czech Code of Administrative Procedure introduces the legal fiction of approval via affirmative binding opinion